Angaar Silsteve AS

» Kirjutatud

Ladu puistematerjalide jaoks. Asukoht Sillamäe Sadam. Pindala 2800 ruutmeetrit. Tootmise ja paigalduse tähtaeg 1,5 – 2 kuud.